Home Recursos Monitoreo de lugares de detención: una guía práctica (2004)

Monitoreo de lugares de detención: una guía práctica (2004)

Monitoreo de lugares de detención: una guía práctica - Español

PDF - 1.45 MB
Idioma: Spanish - Español

Visiter un lieu de détention: guide pratique - Français

PDF - 1.05 MB
Idioma: French - Français

Monitoring Places of Detention - Arabic

PDF - 1.43 MB
Idioma: Arabic - العربية

Monitoring Tempat-Tempat Penahanan: Sebuah Panduan Praktis

PDF - 1.23 MB
Idioma: Indonesian - Bahasa Indonesia

Monitoring Places of Detention - English

PDF - 1.18 MB
Idioma: English

Monitoramento de Locais de Detenção: um guia prático

PDF - 4.48 MB
Idioma: Portuguese - Português

Monitoring Places of Detention - Azerbaijani

PDF - 4.87 MB
Idioma: Azerbaijani - Azərbaycan

Monitoring Places of Detention - Armenian

PDF - 2.11 MB
Idioma: Armenian - Հայերեն

Monitoring Places of Detention - Thai

PDF - 3.79 MB
Idioma: Thai - ภาษาไทย

Monitoring Places of Detention - Polish

PDF - 1.95 MB
Idioma: Polish - Polski

Monitoring Places of Detention - Romanian

PDF - 1.35 MB
Idioma: Romanian - Română

Monitoring Places of Detention - Nepali

PDF - 1.62 MB
Idioma: Nepali - नेपाली

Monitoring Places of Detention - Korean

PDF - 1.28 MB
Idioma: Korean - 한국의

Monitorimi i Vendeve të Burgimit: një guidë praktike

PDF - 636.83 kB
Idioma: Albanian - Shqip
Autor: APT

Monitoring Places of Detention - Montenegrin

PDF - 1.59 MB
Idioma: Montenegrin - crnogorski/црногорски
Autor: APT
Twitter